Browsed by
Tag: krig

Et år med krig i Ukraine

Et år med krig i Ukraine

Du, som har lidt,
og som har mistet det hjem, der er dit,
tårerne løb, da du sagde farvel
til dem, du elsker dybt i din sjæl,
du er velkommen her i mit hus!

I dag er det præcist ét år siden, at Rusland indledte en ulovlig angrebskrig mod Ukraine.

Kort efter invasionen skrev jeg salmen “Velkommen i mit hus”. Salmen handler om Guds gæstfrihed og kirkens rum som et sted at hente trøst, mod og tilgivelse. At det er Gud, der taler, bliver særligt tydeligt i det sidste vers, hvor lignelsen om den fortabte søn bringes ind i salmen.

Du, som er mit
elskede barn, du har kæmpet og stridt,
du var som død, men nu dækker jeg bord,
sæt dig til rette – spis med din bror,
du er velkommen her i mit hus!

Samtidig med at vi, som synger med, kan opleve os tiltalt i forskellige vers, kan Guds gæstfrihedsord forhåbentlig også smitte af på og inspirere os til selv at udvise gæstfrihed.

Salmen har to melodier. Den første er skrevet af Thomas Emil Horneman-Thielcke. Her er det hans datter, der synger første vers.

Siden har også Torsten Borbye Nielsen skrevet en smuk og stemningsfuld melodi til teksten.

Tekst, noder og lydfil kan hentes på salmeoversigten (nederst)