Browsed by
Tag: kors

Mens andre træer springer ud

Mens andre træer springer ud

Mens andre træer springer ud,
og forår har sit gennembrud,
så står der på en bakketop
et vintertræ med livløs krop.

Påskesalmen “Mens andre træer springer ud” (2023) rummer temaer fra både langfredag, påskedag og anden påskedag.

Hent tekst, noder og lydfil på salmeoversigten her

I forårstiden skiller Golgatas dødstræ sig ud fra de øvrige. Selvom korset er ubegribeligt, er det alligevel her, der er hvile og aflastning at hente.

Jeg klatrer op på træets gren
og hviler mine tunge ben.
En mild og nådig forårsvind
er kors- og kærtegn på min kind.

Pludselig bryder påskedag frem, træet bliver levende, og jeg bliver løftet ned på livets vej. Jesus møder mig som den opstandne og går med mig, som han gik med disciplene på vejen mod Emmaus. Og han føder – midt i livets skyld, frygt og afmagt – en opstandelsestro i mig.

Og stærke vinger løfter mig
fra træet ned på livets vej.
Her ser jeg Jesus stå og le –
han bobler af opstandelse!

Da salmen dækker flere dage i påsken, kan den fint synges både langfredag, påskedag og anden påskedag. Man kan evt. bruge den som en gennemgående salme i påsketiden.

Torsten Borbye Nielsen har skrevet en meget smuk melodi til salmen. Han har også lavet en indspilning på guitar, som kan ses og høres her.