Browsed by
Tag: salme

Tag mig i hånden – en ny kærlighedssalme

Tag mig i hånden – en ny kærlighedssalme

Med inspiration fra Højsangen i Det gamle Testamente har jeg skrevet en ny kærlighedssalme, der oplagt kan synges til et bryllup – men også ved andre lejligheder, hvor kærligheden mellem to mennesker skal fejres.

Tag mig i hånden, kom, lad os vandre
i de ældgamle kærlighedshaver.
Undgår vi fristelsen til at forandre,
kan vi åbne hinanden som gaver.
Du er slet ikke som mig,
det er det, der er smukt ved dig.
Når forskelle blomstrer, kan kærlighed gro!

Mads Granum har skrevet den særdeles levende melodi til salmen. Han har tidligere skrevet melodier til en lang række sange og salmer – blandt andet Lisbeth Smedegaard Andersens smukke sang “Du spø’r mig om håbet”, der vandt Folkekirkens Nødhjælps sangkonkurrence i 2022.

“Tag mig i hånden” skildrer kærligheden, som den folder sig ud mellem to mennesker, der elsker hinanden, og som gennem hverdage med medgang og modgang smelter sammen til enhed – uden at blive ens.

Salmen slutter med en bøn til Gud om, at også han må tage os i hånden og lære os at elske med en kærlighed, der tror, håber og udholder alt – en reference til Kærlighedens Højsang i Det nye Testamente:

Tag os i hånden, kærligheds skaber
på en vandring i skiftende vinde.
Selv når vi snubler og frygter vi taber,
er der veje, vi endnu kan finde.
Kærlighed udholder alt,
tror og håber, hvis det går galt.
Kom, elsk os, og lær os at elske igen!

Se hele teksten herlyt til melodien – og hent noder her!

Den faste, jeg ønsker …

Den faste, jeg ønsker …

Jeg har skrevet en ny fastesalme: “Den faste, jeg ønsker, er”. Og Kristian la Cour har endnu engang leveret en smuk melodi.

Den faste, jeg ønsker, er,
at du løser de gnavende lænker
og kæmper for menneskers frihed,
at du deler af det, som jeg skænker.
Da skal dit lys bryde frem!

I år begynder fasten onsdag den 22. februar. Selvom det at faste ikke er så udbredt i en folkekirkelig tradition, kan fastetiden godt være en fin anledning til at reflektere lidt dybere over vores forhold til Gud og til vores medmennesker.

Som led i et større trinitatis-projekt har jeg netop skrevet en ny salme til første søndag efter trinitatis, og selvom trinitatis-perioden ligger et stykke ude i fremtiden, kan salmen godt synges snart – for den passer også fint til fastetiden.

Salmen læner sig op ad søndagens læsninger og særligt læsningen fra Esajas’ Bog 58,5-12. Den første og sidste linje i hvert vers er direkte citater fra teksten – dog med et twist i salmens allersidste linje, hvor vi får lov at slutte i Guds lys.

I sidste vers tales der direkte om Guds kærlighed med inspiration fra epistelteksten: Første Johannesbrev 4,16b-21:

Den faste, jeg ønsker, er,
at du hører min kærlighed kalde
og ser, at du altid er elsket,
at du fatter, at det er I alle.
Da skal mit lys bryde frem!

Kristian la Cour har skrevet en smuk melodi til salmen. Klik her for at komme til salmeoversigten, hvor det er muligt at finde tekst, noder og lydfil til “Den faste, jeg ønsker, er”.